Hakusivulle
 Hakusivulle     Rekisteriseloste     Varaus- ja käyttöehdot  
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste, laatimispäivä 20.11.2012.

1. Rekisterinpitäjä: 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, verkkokaupassa tehtyjen tilavarausten ja palvelujen toimittaminen asiakkaalle sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää perustiedot asiakkaista, kuten:- Nimi- Postiosoite- Sähköpostiosoite- Matkapuhelinnumero
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä on verkkokaupassa myytyjen tilavarausten ja palvelujen yhteydessä kerätyt asiakastiedot, jotka asiakas itse kirjaa järjestelmään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja ainoastaan tiloja ja palveluja myyneelle osapuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä hallinnoi rekisteriä hyvän tietoturvatavan mukaisesti asianmukaisella teknologialla. Palvelintila on ilmastoitu, sijaitsee vartioidussa kiinteistössä ja on yksinomaan tätä tarkoitusta varten varattu ja rakennettu tila. Palvelintila on lukittu ja pääsykontrolli on 24 h vuorokaudessa. Palvelinympäristön tietoturva on hoidettu palomuuri - ja virustorjuntaratkaisuin.

9. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
Hakusivulle

Varauspalvelu FI Oy