VARAUSEHDOT

 
TOIMINTA JÄMSÄN KAUPUNGIN LIIKUNTATILOISSA
Liikuntatilojen vakiovuorot jaetaan Jämsän liikuntatoimesta. Liikuntatilojen käyttömaksuista päättää Jämsän kaupungin sivistyslautakunta.

Jämsän kaupungin ylläpitämillä liikuntasaleilla harjoittelu on sallittu vain harjoitteluvuoron ennakkoon varanneelle ryhmälle tai yksityishenkilölle varattuna aikana. Ovet on pidettävä lukittuina vuoron aikana ulkopuolisten liikkumisen estämiseksi kaupungin tiloissa.

Vuoron varannut ei saa luovuttaa käyttövuoroa edes tilapäisesti toiselle taholle ilman vapaa-aikapalvelupäällikön lupaa. Vuoron vastuuhenkilön on oltava vähintään 18-vuotias.

Liikuntatiloihin kuljetaan sähköisen kulunhallintajärjestelmän lukijaan syötettävän vuorokohtaisen ovikoodin avulla. Vuoron vastuuhenkilö saa luovuttaa koodin täysi-ikäisille vuoron käyttäjille.

Kiinteistössä, laitteissa tai välineissä havaituista vioista tulee ilmoittaa liikuntatilat@jamsa.fi -osoitteeseen.

Tahallinen ilkivalta tai ilmoittamatta jättäminen voi johtaa korvausvelvollisuuteen. Älä käytä rikkoutuneita välineitä tapaturmien välttämiseksi.

Liikuntatiloissa harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. Kaupungin tapaturmavakuutus on voimassa vain rajoitetusti muilla kuin koulun liikuntatunneilla tapahtuneissa liikuntatilojen käyttöön liittyvissä onnettomuuksissa.

Päihtyneenä harjoittelu on kiellettyä.

Tupakkalain 12 §:n 2 mom. mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoilualueilla.

Mikäli toiminta ei ole hyvien tapojen mukaista, voidaan harjoitteluvuoro evätä.

Käytä soveltuvaa vaatetusta: sisäkengät sekä sisäliikuntaan tarkoitetut vaatteet.

Sammuta valot ja lukitse ovi lähtiessäsi.

Kuntosaleilla:

Levypainoilla nostaessa käytä lukkoja.
Opettele oikeat suoritustekniikat ja tutustu laitteiden ohjeisiin.
Maksimipainoja nostaessasi käytä varmistajaa/avustajaa.
Palauta painot paikoilleen harjoituksen jälkeen.
Älä käytä rikkoutuneita välineitä, vaan kirjaa havaitsemasi rikkoutumiset vikailmoituslistaan tai ilmoita liikuntatilat@jamsa.fi -osoitteeseen.

Kuoreveden ja Länkipohjan kuntosaleille voi maksaa verkkopankin kautta käyttömaksua henkilö- tai perhekohtaiseen käyttöön. Perhe käsittää samassa taloudessa asuvat. Kuntosalit ovat käytettävissä klo 6-22.

Kuntosaleille kuljetaan sähköisen kulunhallintajärjestelmän lukijaan syötettävän ovikoodin avulla. Koodin käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen.  

Siivoaminen

Tilojen käyttäjä vastaa tilojen asiallisesta käytöstä ja luovuttaa tilat vastaavassa kunnossa kuin ennen käyttöä. Keittiötiloissa tilojen vastuuhenkilö tarkastaa, että tilat ovat asianmukaisessa kunnossa. Tilat siivotaan kohteessa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Ylimääräisestä siivouksesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan käyttäjältä erikseen. Mahdollisesta lisäsiivouksen tarpeesta tulee ilmoittaa etukäteen ja siitä laskutetaan hinnaston mukaisesti. 

Viranomaisluvat

Vuokralainen on velvollinen omalla kustannuksella hankkimaan tilaisuuden järjestämiseen tarvittavat mahdolliset viranomaisten luvat. Lavasteet ja tehosteet, joissa käytetään avotulta tai pyrotekniikkaa, ovat kiellettyjä ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokralainen vastaa kaikista tilassa esitettävien teoksien tekijänoikeudellisista sopimuksista. Majoittauduttaessa hakijan on laadittava pelastussuunnitelma, varmistettava, että tiloissa on toimiva palovaroitin, sekä järjestettävä ympärivuorokautinen valvonta.  

Tilapäiset rakenteet ja lavasteet

Mahdollisista tilapäisistä rakenteista tulee mainita varauksen yhteydessä lisätietokentässä.

Vuokranantajan oikeus

Vuokranantaja pidättää oikeuden arvioida järjestettävän tilaisuuden ohjelman soveltuvuutta sekä tilan että kyseisen ajankohdan kannalta. Tällöin huomioidaan mm. talossa järjestettävät muut tilaisuudet/ tapahtumat, henkilöstötarpeet, mahdolliset pyhäpäivät sekä avoimien ja suljettujen tilaisuuksien määrä/suhde.